35V

KYOCERA(AVX) チップタンタルコンデンサ 35V 15μF TPSD156M035Y0100

TPSD156M035Y0100

※ROHS対応品

バラ販売:
¥270(税込)